Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy
 
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
 
Společnost:                                 MIVA Bílovec, s.r.o.

Se sídlem:                                   Tkalcovská 94

IČ/DIČ:                                        258 24 830 / CZ258 24 830

E-mailová adresa:                       obchod@miva-bilovec.cz

Telefonní číslo:                          +420 604 205 565

 

 (Prosím doplňte následující požadované údaje:)

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

  • Datum objednání(*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

 

 

                                      (podpis)
______________________________________

 

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.