Tel. číslo AUTODÍLY(zahradní technika, výroba klíčů) 604 205 565, tel. číslo ŽELEZÁŘSTVÍ 734 836 971. Každou středu je prodejna AUTODÍLY zavřena.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy
 
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
 
Společnost:                                 MIVA Bílovec, s.r.o.

Se sídlem:                                   Tkalcovská 94

IČ/DIČ:                                        258 24 830 / CZ258 24 830

E-mailová adresa:                       obchod@miva-bilovec.cz

Telefonní číslo:                          +420 556 412 232 / +420 732 607 765

 

 (Prosím doplňte následující požadované údaje:)

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

  • Datum objednání(*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

 

 

                                      (podpis)
______________________________________

 

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.