Reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci upravuje článek č. 7 "Práva z vadného plnění" Všeobecných obchodních podmínek naší společnosti.

 

Formulář pro reklamaci

 

Adresát:               MIVA Bílovec, s.r.o., Tkalcovská 94, Bílovec 743 01

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: